اخبار ASHNARAM
title

دانه‌های روغنی مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده در واردات اعلام شد

۱۹ دی ۱۴۰۱
دانه‌های روغنی مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده در واردات اعلام شد

علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران پیرو بخشنامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور فهرست جدید ۷ قلم دانه روغنی که مالیات بر ارزش‌افزوده آنها به یک درصد کاهش یافته است را اعلام کرد.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای، کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات ۷ قلم دانه روغنی را ابلاغ کرد.

علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران پیرو بخشنامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور فهرست جدید ۷ قلم دانه روغنی که مالیات بر ارزش‌افزوده آنها به یک درصد کاهش یافته است را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی در خصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از ۹ درصد به ۱ درصد، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۰۲۰۷/۵۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۹ / ۹ / ۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاهای مشمول دانه‌های روغنی و روغن خام جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می‌شود.

ردیف‌های تعرفه فصل ۱۲ (دانه‌های روغنی) و ردیف‌های تعرفه فصل ۱۵ (انواع روغن خام) مندرج در فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۳۲۲۱۷۲/۱۴۰۱/۶۷ مورخ ۱۰/۳ /۱۴۰۱ و ۴۹۴۳۳۰/۱۴۰۱/۱۱۰ مورخ ۱۲ / ۴ /۱۴۰۱ کان‌لم‌یکن تلقی و صرفاً کالاهای به‌شرح جدول ذیل به‌عنوان دانه‌های روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به‌نرخ یک درصد تلقی می‌شود.

در خصوص سایر موارد که دانه‌های روغنی و روغن خام به‌استناد بخشنامه‌های فوق‌الذکر با نرخ کمتر ترخیص گردیده‌اند سریعاً نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول کنند، همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی نیست.

چنانچه کالاهای مزبور قبل از صدور این بخشنامه به گمرک اظهار یا ترخیص شده باشند، مابه‌التفاوت حقوق ورودی مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی نخواهد بود.