اخبار ASHNARAM
title

نخستین روز حضور غرفه صنعت و معدن گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی اکسپو استانبول با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه

۶ مهر ۱۴۰۱
نخستین روز حضور غرفه صنعت و معدن گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی اکسپو استانبول با حضور جناب آقای مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه

غرفه صنعت و معدن گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه بین المللی اکسپو استانبول