اخبار ASHNARAM
title

گزارش تصویری آخرین روز حضور مجموعه معدنی و فولادی گروه صنعتی پارس ساختار در هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

۱۸ آذر ۱۴۰۰
گزارش تصویری آخرین روز حضور مجموعه معدنی و فولادی گروه صنعتی پارس ساختار در هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

روز حضور مجموعه معدنی و فولادی گروه صنعتی پارس ساختار در هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

شرکت های صنایع فولاد شهریار تبریز، ذوب نورد توانارام، معدنی فرنارام و بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در سالن ۳۸ ب، بمدت پنج روز میزبان بازدید کنندگان محترم بودند.