با ما در ارتباط باشید041-3166 داخلی (601)

گزارش تصویری// واکسیناسیون گروه صنعتی پارس ساختار
۱۴۰۰/۰۷/۰۱

آشنارام

گزارش تصویری// واکسیناسیون گروه صنعتی پارس ساختار

گزارش تصویری// واکسیناسیون کارکنان گروه صنعتی پارس ساختار با همکاری ریاست دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت تبریز