اخبار ASHNARAM
title

ورود اولین محموله از قطعات ماشین آلات تولید نورد سرد به محل احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فولاد شهریار تبریز

۲۷ اسفند ۱۴۰۰
ورود اولین محموله از قطعات ماشین آلات تولید نورد سرد به محل احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فولاد شهریار تبریز

اولین محموله از قطعات ماشین آلات تولید نورد سرد

ورود اولین محموله از قطعات ماشین آلات تولید نورد سرد به محل احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز