اخبار HAMTA
title

گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان

۶ شهریور ۱۴۰۲
گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان

گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان غرفه منتخب اعلام و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت. در اختتامیه نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان از حضور کشت و صنعت گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان غرفه منتخب تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این عنوان […]

گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان
گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان
گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان
گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان
گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان
گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان
گروه صنعتی پارس ساختار غرفه منتخب نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان

گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان غرفه منتخب اعلام و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

در اختتامیه نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان از حضور کشت و صنعت گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان غرفه منتخب تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این عنوان به مدیر ارتباطات و رسانه‌ ای گروه صنعتی پارس ساختار  اهدا شد.

شایان ذکر است شرکت های پارس ساختار ، مانارام ارس ، همتا و بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در محل اکسپو ایروان از ۳ الی ۵ شهریورماه میزبان بازدیدکنندگان و بازرگانان کشور ارمنستان از این نمایشگاه بودند.