اخبار ASHNARAM
title

گزارش تصویرى از اولین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

۱۴ آذر ۱۴۰۰
گزارش تصویرى از اولین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

شرکت های صنایع فولاد شهریار تبریز، ذوب نورد توانارام، معدنی فرنارام و بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در سالن ۳۸ ب، میزبان بازدید کنندگان محترم هستند.