اخبار ASHNARAM
title

گزارش تصویرى از چهارمین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

۱۷ آذر ۱۴۰۰
گزارش تصویرى از چهارمین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

شرکت های صنایع فولاد شهریار تبریز، ذوب نورد توانارام، معدنی فرنارام و بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در سالن ۳۸ ب، میزبان بازدید کنندگان محترم هستند.