اخبار ASHNARAM
title

گزارش تصویری سومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه بین المللى متال اکسپو ترکیه در شهر استانبول

۸ مهر ۱۴۰۱
گزارش تصویری سومین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه بین المللى متال اکسپو ترکیه در شهر استانبول

نمایشگاه بین المللى متال اکسپو ترکیه در شهر استانبول